Home

Siljansringen gas

Nu kommer gasen från Siljansringen. Dalarna; 12:56 - 25 februari, 2020. MORA Gasprospekteringsbolaget Igrene, baklängesstavning för energi, söker nu tillstånd för kommersiell utvinning av gasen i Siljansringen Fakta: Gasen i Siljansringen. Gasen tros härröra från det meteoritnedslag som skedde för flera hundra miljoner år sedan i området, som på den tiden befann sig i höjd med ekvatorn Gas och Olja. Igrenes teorin om gas och oljeförekomster vid Siljansringen bygger på att kolväteföreningar genom oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre, dvs en abiotisk process. Hypotesen innebär att kolväten genereras i jordens inre eller jordskorpan och migrerar genom djupa förkastningar Jakten på gas i Siljansringen . 7:44 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat söndag 3 november 2019 kl 07.00 I. Rubriken för annonssidan är Siljansringen kan ge miljövänlig energi. Det är naturligtvis inte sant. Projektet handlar tvärtom om att borra efter fossil gas, och det borde vi inte ägna oss åt i Sverige. Projektet liknar Dala Djupgas som bedrevs under 1980-talet med Vattenfall som delägare

Företaget, som mutat in över 53 000 kvadratmeter i Siljansringen och redan gjort ett antal provborrningar, uppger att man hittat hetvatten och gas i sådana mängder att detta kan bli hur stort som helst Siljansringen i Dalarna är Europas största nedslagskrater (), med en diameter på cirka 52 km. . Kratern skapades då en meteorit med en diameter av ca 5 km [1] slog ned och träffade jordens yta under devon för cirka 365 [2] eller 370 [3] miljoner år sedan. Astroblemets kanter bildar en cirkel av lägre liggande områden, som idag innehåller många insjöar, varav Siljan är den största

Nu kommer gasen från Siljansringen - Annonsbladet Dalarn

 1. Om Siljansringen AB. Siljansringen AB är verksam inom byggande av bostadshus och andra byggnader och hade totalt 2 anställda 2019. Antalet anställda är oförändrat sedan året innan. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 1994. Siljansringen AB omsatte 6 089 000 kr senaste räkenskapsåret (2019)
 2. Dala Djupgas och Gravberg, en tur mitt i Siljansringen. En kväll i somras plockade Leif upp mig i Skattungbyn för att göra en tur i Siljansringen. Vi började med att åka söderut till Gravberg, en liten by som numera bara har en fastboende familj, vad jag vet. Det var mycket trådar i luften, så även sommargästerna verkar ha fast telefon
 3. Siljansringen. Siljansringen, som bildades för ca 377 miljoner år sedan, är det största kända meteoritnedslaget i Europa. Den kraftfulla kollisionen orsakade stora djupgående förkastningar ner till 15-20 km. Meteoritnedslaget bedöms ha påverkat ett område med en diameter av 100-150 km
 4. - Som det är nu läcker Siljansringen som ett såll. Då är det bättre att vi tar hand om gasen och använder den på ett vettigt sätt, säger Mats Budh till SVT
 5. Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål till 2045 och nu har prospekteringsbolaget Igrene ansökt om att få utvinna fossil gas i Siljansringen i Dalarna. Enligt januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och detta väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning av fossila [
 6. Gasföretaget Igrene som borrar efter gas i Mora har fått avslag av Bergstaten när det gäller förlängt undersökningstillstånd för stora delar av Siljansringen

Siljan i Dalarna är Sveriges till storleken sjunde största sjö. Sjön ligger 161 meter över havet och ytan är 292 kvadratkilometer. Tillsammans med angränsande Orsasjön och Insjön är ytan 354 kvadratkilometer. Största djup är 134 meter. Utflödet går via Österdalälven till Dalälve Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene, som handlas på Spotlight, har fått beviljat undersökningstillstånd för ytterligare två områden i Siljansringen av Bergsstaten. Tillstånden avser gas och gäller tre år framåt, enligt ett pressmeddelande. gas ger det ett bedömt marknadsvärde på flera miljarder kronor. Den tekniskt möjliga utvinningsbara andelen av den gas som finns är dock osäker liksom för andra delar av koncessionsområdena i Dalarna. Ursprunglig text: I Siljansringen har AB Igrene tillstånd för kolväteprospektering. Bolaget har hittills borrat 11 borrhå

Igrene: Gasfyndet i Mora värt miljarder - P4 Dalarna

The Siljan Ring (Swedish: Siljansringen) is a prehistoric impact crater in Dalarna, central Sweden. It is one of the 15 largest known impact craters on Earth and the largest in Europe, with a diameter of about 52 kilometres (32 mi).The impact that created the Siljan Ring occurred when a meteorite collided with the Earth's surface during the Devonian period, about 376.8 ± 1.7 Ma Den gas som bolaget vill utvinna är metangas. När den förbränns bildas koldioxid, vilket leder till ökade utsläpp. Volymerna av fossil gas i Siljansringen är osäker men det bör vara en ovidkommande fråga, eftersom de fossila energikällorna måste fasas ut och alternativ utvecklas snabbt om vi ska fixa klimatomställningen Siljansringen har, likt många meteoritkratrar, varit en intressant plats att leta efter gas och olja på. Bolaget Igrene har inte bara letat - utan också hittat kraftiga flöden av naturgas. Nu vill man påbörja kommersiell produktion och samtidigt göra en insats för miljön

Igren

- Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process. Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot jordytan via djupa förkastningar IGRENE: RESULTAT -7,3 MLN KR 12 MÅN STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene hade ett resultat efter finansnetto uppgående till -7,3 miljoner kronor (-9,4) under det brutna räkenskapsår som avs.. Prospekteringsföretaget Igrene, som hoppas de kommer att hitta enorma gas- och oljefyndigheter i Siljansringen, meddelar att de nu borrat sig ner 462 meter under mark. Problem ovan och under jord har dock fördröjt borrstarten, vilka Igrene beskriver i detalj

Det mest förbluffande är dock en studie som 2013 presenterades baserat på Igrenes egna borrkärnor (!) som styrker påståendet att den olja och gas som förekommer i Siljansringen är av fossilt ursprung. Man till och med poängterar nödvändigheten i uttalandet eftersom djupgasteorin har bitit sig fast Gasen har ansamlats under sedimenten, som agerat som ett lock, för vi kan se att mikrober konsumerat gas främst just i gränsskiktet mellan sediment och urberg. Analyser av gasen visar att den är av blandat ursprung, dels mikrobiell, dels termogen, och möjligen finns även en fraktion av djupgas, men för att belägga den senare krävs mer analyser från den djupare berggrunden

Jakten på gas i Siljansringen - Godmorgon världen

 1. Det finns enorma mängder gas under Siljansringen, säger forskaren vars teori fått Vattenfall att börja borra. Men han får mothugg av svenska geologer
 2. Testerna med gasutvinning i Siljansringen fick avbrytas härom dagen sedan bolaget Igrene tappat..
 3. Full gas i Siljansringen! Spännande föredrag om geovetenskap, geokemi och geofysik m.m. Mats Budh, vd i Igrene kommer att hålla ett föredrag om borrningar efter gas, som nu startats samt grunden för det. Tillfälle till geologisk tipspromenad för barn & vuxna

Igrene ger missvisande information om Siljansringens

 1. Gas- och oljeprospekteringsbolaget Igrene, som handlas på Spotlight, har fått beviljat undersökningstillstånd för ytterligare två områden i Siljansringen av Bergsstaten. Tillstånden avser gas och gäller tre år framåt, enligt ett pressmeddelande
 2. Dalarna har massvis med olja och gas. Siljansringen. Häromdagen tittade jag på en av SVT:s många propaganda hit piece och sorgliga ursäkt för dokumentär. Den handlade i stort sätt om att demonisera oljan och sprida globalisternas myt om Peak Oil
 3. Ett nytt borrhål i Siljansringen planeras av företaget Igrene som tar in tio miljoner kronor från råvaruinvesterare för sitt projekt att hitta gas och olja, rapporterar Dalarnas tidningar. Tidigare projekteringar av andra företag har inte hittat något i området, men ägarna till Igrene tror att de har letat på fel plats, det vill säga mitt i Siljansringen
 4. Siljansringen i Dalarna är Europas största meteoritkrater med en diameter på över 60 km och bildades för 377 miljoner år sedan. Här har välkända försök att borra efter naturgas (metan) på stort djup utförts tidigare och har återupptagits av AB Igrene.Det är i Igrenes nyupptagna borrkärnor som forskarna nu har hittat bevis för att gas bildats och ansamlats under årmiljoner.
 5. Redan på 1800-talet borrades efter olja och gas i Siljansringen. Både olja och gas hittades också, om än ej i kommersiellt gångbara mängder. Ett och annat hem har dock uppvärmts med gas från sitt eget borrhål! Under 1980-talet föranledde den unika geo i området Dala Djupgas att testa den s k djupgasteorin

AB Igrene har funnit gas på ett flertal platser runt Siljansringen. Genomförda vetenskapliga undersökningar pekar bland annat på möjligheten att fyndigheterna är stora, att den påträffade gasen är mycket ren och att gasdepåerna ligger på djup som kan medge kommersiell utvinning Att det finns gas runt Siljansringen är ingen nyhet enligt Mats Budh, vd på prospekteringsbolaget Igrene. I generationer har människor sett hur metangas sipprat upp och åstadkommit öppna hål i sjöisarna på vintrarna. Det som ingen hade väntat sig är dock vilken volym av gas som verkar finnas fångad runt Siljansringen The lake is located around the southwestern perimeter of the Siljan Ring (Swedish: Siljansringen), a circular geological formation which was formed 377 million years ago in the Devonian by a major meteorite impact. The original crater, now mostly eroded, is estimated to have been about 52 km (32 mi) in diameter and is the largest known impact crater in Europe (excluding Russia)

Video: Nya borrningar efter Dalarnas djupgas - Ny Tekni

Igrene AB som prospekterar Siljansringen för gas- och oljeutvinning nådde en stor framgång den 11 maj när man tvingades avbryta en test till följd av risken för en blow out Kalle Moraeus tror på <br />djupgas i Siljansringen. Riksspelmannen Kalle Moraeus har ett enda aktieinnehav, bolaget Igrene som borrar efter gas i Dalarna. Det är det galnaste jag har varit med om, säger han till Dagens industri. Foto: Claes-Göran Flinck. Artikeln du läser är låst

Ett våldsamt meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan formade det landskap som nu kallas Siljansringen. Här finns en rad spännande geologiska sevärdheter som visar kraften i meteoritnedslaget. Här finns bergarter som gett upphov till flera viktiga näringar, t.ex. slipstenstillverkning, kalkbrytning och kalkbränning. Här finns sällsynta växter, ovanliga djur och inte minst andlöst. AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater Igrene är ett prospekteringsbolag med störst fokus på utvinning av gas och olja. Störst verksamhet återfinns idag inom norra Sverige och bolaget är verksamma inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning, till fullskaliga tester. Arbetet utförs med ett flertal experter inom arbetsområdet

I Siljansringen sker ett naturligt och okontrollerat kontinuerligt metangasläckage ut i atmosfären. Metan är en växthusgas som är 30 till 80 gånger värre än koldioxid. - Därför är det bättre att vi tar hand om gasen och använder den på ett vettigt sätt Om det verkligen förekommer enorma läckage av metangas vid Siljansringen bör det vara högsta prioritet att undersöka detta. Det återstår för företaget att bevisa påståendet att en framtida utvinningen av gasen innebär en balans i växthuseffekten i förhållande till de naturliga utsläppen i marken av metangas från Siljansringen DEBATT: Stoppa Igrenes planer på att utvinna gas i Siljansringen! Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål av fossila växthusgaser till 2045. Nu har prospekteringsbolaget AB Igrene ansökt om att f Jag har varit med och borrat framgångsrikt i Siljansringen redan på 1980 talet. Hoppas det inte var gas som vi fann eftersom Rättvik dricker det vi fann. Fast källan ligger nära Rättviks folkpark där det rapporterats om att folk är i gasen ofta. Måste undersökas. Svara Rader

Siljansringens gas borde i första hand ersätta andra bränslen som medför större mängder koldioxid. Ur ett nationellt perspektiv - försörjningstrygghet, beredskap med mera - torde Siljansringen vara en tillgång, skriver Igrene avslutningsvis Igrene borrar efter gas i Siljansringen och vill leverera LNG till industrin som idag importerar från runt om i världen. Igrene gör nu en nyemission med målet att nå en samlad naturgasproduktion av 4000 kubikmeter per timme som man ska leverera till industrin i regionen som använder stora mängder som idag importeras från runt om i världen

Siljansringen, som bildades för ca 377 miljoner år sedan, är det största kända meteoritnedslaget i Europa. Nedslagskratrar kan utgöra reservoarer för olja och gas och flera av världens stora olje- och gasfält finns i anslutning till sådana, enligt Igrene Tidigare produktionstes-ter visar att bolaget är i förbindelse med reservoarer med fri gas inom detta område, 96 till 97% ren metangas. Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process Igrene är företaget som prospekterat och hittat gas vid siljansringen. När de flesta företag gick på lågvarv under sommaren så var det full aktivitet hos Igrene som förberedde sig för att borra ett provhål.Provhålet har inte bara som mål att bevisa tillgångarna som tidigare undersökningar visat på, utan ska också användas för att börja producera gas Prospekteringsbolaget Igrene, som borrar efter gas i den så kallade Siljansringen i Dalarna, tror sig ha hittat relativt stora mängder metangas

Siljansringen - Wikipedi

Inför AB Igrenes start av produktion av naturgas i Siljansringen i Dalarna anställer bolaget som ny VD Per Ahlenbäck , med bl. internationell erfarenhet från gas- och oljeutvinning Debatt: Stoppa planerna på att utvinna gas i Siljansringen Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål av fossila växthusgaser till 2045. Nu har prospekteringsbolaget AB Igrene ansökt om att f Siljansringen och Meteorit · Se mer » Naturgas. En cistern för naturgas Naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst lätta kolväten såsom metan, som finns i fickor i jordskorpan. Ny!!: Siljansringen och Naturgas · Se mer » Nedslagskrater. Tycho på månen

Anläggningar och utrustning för olje och gas industrin; Utbildning, träning och organisationer. Utbildning och träning; Internationella organisationer för administration och kontakter; Social omsorg, personliga tjänster; IT, Internet, forskning och utveckling. Forskning och provning Gastrycket ökade hastigt Igrene stoppade blow-ou AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolagetär noterat på AktieTorget och har cirka 2 500 aktieägare. Siljansringenär resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljonerår sedan. Detär Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen

Det är här Igrenes 3 000 aktieägare sedan hoppas på att få bygga en rad LNG-fabriker för man har undersökningstillstånd som är 20 000 hektar stora runt hela Siljansringen och man tror att man hittat gas från jordens inre som Dala Djupgas misslyckades med på 1990-talet För 30 år sedan försökte Dala Djupgas förgäves hitta gas i samma område. Nu tror sig prospekteringsbolaget Igrene ha hittat relativt stora mängder gas och ska ragga pengar till ett. Igrene, som borrar efter gas i Siljansringen, har fått sin ansökan om förlängning av undersökningstillstånden för en del av de områden som bolaget finner viktiga att fortsatt penetrera, delvis avslagen av Bergmästaren. Det framgår av ett pressmeddelande Siljansringen är en geologisk struktur i Dalarnas berggrund. Ringen, som har en diameter av cirka 50 kilometer, antas ha uppkommit av en meteorit som slog ned för cirka 380 miljoner år sedan.

Gas har bildats djupt ner i den mäktiga meteoritkratern vid Siljan i Dalarna under minst 80 miljoner år. Forskning visar att den uppspruckna berggrunden i meteoritkratrar är en optimal miljö för kolonisering av mikroorganismer, vilket har viktiga astrobiologiska konsekvenser Bolaget har senaste tiden koncentrerat provborrningarna till ett mycket intressant område sydväst om Mora, det så kallade Morafältet i Siljansringen i Dalarna. Här har gas hittats på ringa. Projekt djupborrning efter gas i Siljansringen. GDS levererar och hyr ut utrustning för ett djupborrningsprojekt efter gas i Siljansringen. Projektets syfte är att nå gasformationer ned till 1000 meters djup. Borrning sker med vattenhammare. På grund av liten vattentillgång recirkuleras och återanvänds den största delen av borrvattnet Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens storlek

Igrene har under många år gjort gasfynd vid Siljansringen som har analyserats och de teoretiska upattningarna har varit positiva. Nu är det dags för Igrene att ta nästa steg. Om en månad börjar Igrene att borra. En färsk rapport från det Franska Petroleuminstitutet avseende prover på gas, som tränger upp ur ett blott 220 meter djupt hål inom det s.k Morafältet, visar på mycket. Ett lösenord kommer mejlas till dig. Annonsbladet Dalarna. Nyheter; Avesta/Norberg; Borlänge; Hedemora/Säter; Falu Gas från senaste borrhålet 2014-05-2

Siljansringen AB - Vasagatan 40, Mora hitta

Förekomsten av alla dessa gaser i atmosfären har ökat markant sedan industrialismens början, och särskilt under de senaste decennierna. Orsaken till ökningen är mänsklig aktivitet, såsom förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) vilket ger koldioxidutsläpp och markanvändning så som boskap och risfält som producerar metangas En nyhetssajt för alla som är nyfikna på Mora, Orsa, Älvdalen och alla andra fina byar i Norra Dalarna Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Se www.igrene.se. Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision New Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process. Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot jordytan via djupa förkastningar Bolaget har senaste tiden koncentrerat provborrningarna till ett mycket intressant område sydväst om Mora, det så kallade Morafältet i Siljansringen i Dalarna. Här har gas hittats på ringa djup, cirka 690 meter, i flera hål. Anledning att tr

Vidare, och kanske intressantare, har Stoseb Gas AB tillsammans med Neste OY och Statoil börjat utreda förutsättningarna för att transportera norsk gas till i första hand Storstockholmsområdet och Finland. Återigen ser vi alltså ett exempel på att import, om den är intressant, inte fårutsätter något nationellt gasbolag Igrene is an exploration company with main focus on gas and oil. The largest part of activity is currently in northern Sweden and the company is active in the entire exploration chain, from inspection, soil samples, core drilling, sampling, to full-scale testing

Dala Djupgas och Gravberg, en tur mitt i Siljansringen

Mora. Prospekteringsbolaget Igrene, som borrar efter gas i den så kallade Siljansringen i Dalarna, tror sig ha hittat relativt stora mängder metangas i området. För 30 år sedan försökte. Gasprospekteringsbolaget Igrene har av Bergsstaten beviljats undersökningstillstånd inom ytterligare två områden i Siljansringen. Tillstånden avser gas och gäller i tre år framåt. Det framgår av ett pressmeddelande. Igrene ansökte den 4 mars om undersökningstillstånd för både Hansjö och Stenberg-området i Orsa kommun. Totalt omfattar det en yta på drygt 13 000 hektar. Igrene. Siljansringens gas borde i första hand ersätta andra bränslen som medför större mängder koldioxid. Ur ett nationellt perspektiv - försörjningstrygghet, beredskap mm - torde Siljansringen vara en tillgång. Slutligen måste framhållas det olyckliga i en eventuell svensk lagstiftning inom olja och gas AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på AktieTorget och har cirka 2500 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen Igrene borrar efter gas i Siljansringen och vill leverera LNG till industrin som idag importerar från runt om i världen. Igrene. Annons. Börsvärlden • 11 Nov 2019 13:33 Igrene bedömer att bearbetning av ansökan sannolikt tar 12 månader

Siljansringen - Igren

En ny internationell studie visar att gas har bildats djupt ner i den mäktiga meteoritkratern vid Siljan i Dalarna under minst 80 miljoner år. Studien visar att den uppspruckna berggrunden i meteoritkratrar är en optimal miljö för kolonisering av mikroorganismer, vilket har viktiga astrobiologiska konsekvenser Nedslagsplatsen, den så kallade Siljansringen, var Europas största nedslagskrater. Vattenfall beslutade att undersöka saken, och inledde 1986 borrningen av ett första hål. Tre år senare hade man nått ett djup på 6 770 meter. Några kommersiella mängder gas hittades aldrig och Vattenfall drog sig ur projektet

Omstridd borrning efter gas i Mora går ännu djupare SVT

Siljansringen. Mora, 2012-09-21 3. Mora, 2012-09-21 Different association - different hydrocarbon flows. Mora: naphthalene phenanthrene fluorine+biphenyl fluorantene Skattungbyn: naphthalene phenanthrene fluorine+biphenyl Det uppmättes 1 800 m3 gas per timme. Kort sagt strömmade det ut så mycket gas att testet höll på att bli farligt. Att det strömmar ut för mycket gas ur ett borrhål får dock snarast anses som ett lyxproblem för ett bolag som letat gas i Siljansringen under tio års tid. Igrene konstaterar i alla fall att man i detta hål har kontakt med en gasreservoar med fri gas Siljansringen i Dalarna är Europas största nedslagskrater (), med en diameter på ca 55 km.. Kratern skapades då en ca 4 km stor meteorit slog ned och träffade jordens yta under devon för 360-368 miljoner år sedan. Insjön Siljans form är ett direkt resultat av kraterns utseende. Nedslagets effekter syns också tydligt i berggrunden i området då de ordoviciska och siluriska. Prospekteringsbolaget Igrene, som borrar efter gas i den så kallade Siljansringen i Dalarna, tror sig ha hittat relativt stora mängder metangas i området. För 30 år sedan försökte Dala.

SiljansringenIgrene görseismiska undersökningar i Mora-fältetUråldrigt liv upptäckt i Siljans meteoritkrater

Bolaget har undersökningskoncessioner för gas och olja för ca 71 000 hektar av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Igrene har av kostnadseffektiva skäl fokuserat fältarbetet under senaste tiden på endast en mindre del av. Gasen flödar i Siljan. TT. - Testerna med gasutvinning i Siljansringen fick avbrytas härom dagen sedan bolaget Igrene tappat kontrollen över den kraftiga tillströmningen AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen SILJANSRINGEN I Dalarna man allmänt tror att rikedom i marken bor om blott man den kan finna man borrat har i många år dessvärre ej så bra det går vi köper gas från öster men sol- och vindkraft vi ju har så kraft från dessa vi ju tar för masarna en tröst är Upplagd av Robin och Marion kl

 • Android wifi print.
 • Ford enköping.
 • Specialized frame size guide.
 • Bodil malmsten blogg.
 • Matriser skolverket.
 • Pryder uniform snodd.
 • Ny myndighet mänskliga rättigheter.
 • Han säger en sak och gör en annan.
 • Iran bryter mot mänskliga rättigheter.
 • Sydney time.
 • Magiska fontänen barcelona.
 • Daytona racing.
 • Country radio online.
 • Baconlindad fläskytterfile crockpot.
 • Whirlpool side by side ismaskin.
 • Freeride skidor.
 • Ich will headhunter werden.
 • Breakdance villach.
 • Desktop igdm.
 • Jura whisky 3 pack.
 • Milton friedman quotes.
 • Https www everything5pounds com en womens dresses c clothing dresses.
 • Jonas karlsson sportjournalist.
 • Kansliråd näringsdepartementet.
 • Jonathan dos santos twitter.
 • Ömsesidig uppsägningstid provanställning.
 • Et tecken på engelska.
 • Osmium glödlampa.
 • Wiki jeanne d arc.
 • Hur många dodge charger i sverige.
 • Rolig fakta om vasaskeppet.
 • Hollywood milano.
 • Federation it.
 • Namntoppen i världen.
 • Bromangymnasiet hudiksvall.
 • What happened svenska.
 • Propanol strukturformel.
 • Stoiker synonym.
 • Ont i skinkan och höften.
 • Tamkanin med långa öron.
 • Avtalade.